FENIKS2020

Wederopbouw van de Westhoek na WO I

 
Feniks2020 - wederopbouw - Eerste Wereldoorlog - WesthoekFeniks project

Onder de vlag ‘Feniks’ bundelen alle gemeenten en musea van de Westhoek hun krachten om in 2020 dit
uitzonderlijke verhaal aan een ruim publiek te vertellen. Thematische tentoonstellingen en publieksevenementen brengen het verhaal van de heropleving van een regio die zo zwaar geteisterd werd door de Eerste Wereldoorlog. Wandel- en fietsroutes nemen je mee langs de markantste wederopbouwsites in de Westhoek en enkele unieke wederopbouwsites worden voor het eerst (tijdelijk) toegankelijk gemaakt voor
het grote publiek. Feniks loopt van begin maart tot eind november 2020.

Deze website wordt de komende maanden aangevuld met concrete informatie over de diverse tentoonstellingen, routes en activiteiten. Blijf het zeker volgen!

Totale verwoesting van mens en natuur

Na ‘de stalen storm van de industriële oorlog’ was het idyllische landschap van de Westhoek getransformeerd tot een desolaat maanlandschap. De Eerste Wereldoorlog had tientallen dorpen en steden langs het front volledig van de kaart geveegd. De velden oogden rampzalig door de vele granaatputten, mijnkraters, het oorlogsschroot, de stapels onontplofte munitie, loopgraven, bunkers en smalspoorlijnen.

Wederopbouw

Toch herrees de Westhoek, als een Feniks uit zijn as. Nog voor de oorlog ten einde was keerden de eerste inwoners naar hun woonplaats terug. Een traditionele architectuur moest de sporen van de oorlog uitwissen en de Westhoek in al zijn schoonheid herstellen. Met de eerste kermissen en processies vanaf 1919, begon het herstel van het maatschappelijk weefsel. Uit alle hoeken van de wereld, zakten pelgrims af naar de vele oorlogsmonumenten en militaire begraafplaatsen. Tegen het einde van de jaren twintig was de wederopbouw grotendeels voltooid. Deze wederopbouw bepaalt tot op vandaag het uitzicht van de Westhoek.

 

 

Feniks2020 - wederopbouw - Eerste Wereldoorlog - Westhoek