FENIKS2020

Wederopbouw van de Westhoek na WO I

 
Feniks2020 - wederopbouw - Eerste Wereldoorlog - WesthoekFeniks project

In 2020 vertelt Feniks het verhaal van de wederopbouw van de Westhoek en bundelt daarvoor de krachten met alle streekpartners. Na de wapenstilstand keerden de meeste bewoners snel terug. De lokale bevolking zorgde ervoor dat steden en dorpen in enkele jaren tijd uit hun as herrezen. Ook het verhaal van een samenleving die na de Eerste Wereldoorlog haar veerkracht herwon, komt uitgebreid aan bod. Enkele unieke wederopbouwsites worden voor het eerst (tijdelijk) toegankelijk gemaakt voor het grote publiek. Feniks loopt van begin maart tot eind november 2020.

Deze website wordt de komende maanden aangevuld met concrete informatie over de diverse tentoonstellingen, routes en activiteiten. Blijf het zeker volgen!

Totale verwoesting van mens en natuur

Van het idyllische bocagelandschap van de Westhoek restte er na “de stalen storm van de industriële oorlog” vaak niet meer dan een modderpoel vol kraters, bezaaid met munitie. De velden oogden rampzalig door de vele granaatputten, mijnkraters, het oorlogsschroot, de stapels onontplofte munitie, loopgraven, bunkers en smalspoorlijnen. “Wat hier vreemd aandoet, dat men zo ver het oog reikt, geen enkele boom meer ontwaart. Slechts steken hier en daar dode stammen in de grond”, zo schreef een bezoeker in 1919.

Wederopbouw

De Westhoek werd na de Eerste Wereldoorlog helemaal heropgebouwd. De wederopbouw bepaalt tot op vandaag het beeld van deze streek. Het belang van de wederopbouwarchitectuur ligt niet alleen bij een aantal architecturale parels, maar bij de opvallende homogeniteit, die tot op vandaag grotendeels bewaard is gebleven. Ook de samenleving moest helemaal van nul heropgebouwd worden. Maar de Westhoek herrijst, als een feniks uit zijn as.

 

 

Feniks2020 - wederopbouw - Eerste Wereldoorlog - Westhoek