FENIKS2020

Het stof van het puin geblazen

Blazen in het puin 

Begin juli 1919 circuleert er een brief in Ieper: “Wij hebben de eer u in kennis te brengen dat wij van gedacht zijn eene Harmonie te stichten tot opbeuring van onze stad”. De eerste vergadering zal plaatsvinden op 4 juli om 11 uur stipt, en elke muzikant is uitgenodigd, “zonder onderscheid van politieke denkwijze”. Er duiken een twintigtal muzikanten op in Ieper die dag. Ze noemen zich Ypriana en vandaag bestaan ze nog steeds.  

“Ik werd getroffen door de ontmoediging, de tristesse van de inwoners, die… tussen de ruïnes van hun vroegere woningen leefden en die geen hoop hadden op de toekomst en de hulp die hen beloofd is”. Henri De Schoonen is Hoog Koninklijk Commissaris voor de wederopbouw in Ieper. Zou er geen muziekmaatschappij mogelijk zijn om het hier wat op te vrolijken, suggereert hij. Een groepje ambtenaren schrijft de brief. De Commissaris heeft hulp beloofd van het wederopbouwgeld om instrumenten te kopen.  

Feniks 2020 - wederopbouw van de Westhoek - De Groote Oorlog - WO I - Flanders FieldsYpriana is opmerkelijk omdat de verschillende muziekverenigingen voordien vaak wél onderscheid maakten in “politieke denkwijzen”. Je had er zoals elders een katholieke, een liberale en een stadsharmonie, maar met twintig muzikanten vorm je geen drie harmonieën.  

Ypriana gaat vanaf oktober aan de slag, en of er behoefte aan is: de deken wordt ingehuldigd, er zijn optochten en de heilige Cecilia en Barbara moeten gevierd worden, er zijn herdenkingen, optochten en serenades. De eerste kattenfeesten kunnen ook op hun longinhoud rekenen. In 1921 houdt het niet op. Het is een drukte van jewelste, er worden notenleerlessen gegeven lang voor de muziekschool terug opstart. Wanneer de muziekschool in 1924 terug van start gaat, is de directeur ook meteen de dirigent van Ypriana: Albert van Egroo. Hij was ook al voor de oorlog leraar in de muziekschool en dirigent van de stadsharmonie.  

Feniks 2020 - wederopbouw van de Westhoek - De Groote Oorlog - WO I - Flanders FieldsDat jaar krijgen ze ook hun eerste uniformen, gebaseerd op die van de vroegere stadswacht. Twee jaar later is er wel nog een administratieve kwestie.  

De instrumenten die met het wederopbouwgeld betaald zijn, zijn officieel voor de katholieke harmonie bestemd.  Maar wat als het symfonieorkest en de harmonieën van voor de oorlog zich terug vormen? In 1926 maakt Henri De Schoonen, de Hoog Commisaris voor de wederopbouw in Ieper, zich zorgen in een brief: “ik ben er altijd vanuit gegaan dat de geest van de eenheid… zou blijven en dat men zo’n vooruitstrevende en briljante troep niet zou ontbinden”.  Hij kreeg gelijk. De harmonie sluit wel een contract met de deken over de instrumenten. Alles is nu ook formeel in orde.  

Albert Van Egroo brengt de harmonie op een hoger niveau, ze wordt steeds verder van huis bekend, wat zich vertaalt in steeds meer optredens en reizen. In 1929 overlijdt hij plots en zijn begrafenis wordt een groots evenement in de stad, tegen dan is de muziekvereniging al wijd en zijd bekend als een der beteren van het land, en dat is zo gebleven.        

Muziekverenigingen werden overal in de Westhoek weer opgericht om het moreel van de bevolking op te krikken en wat luister te geven als er een viering was of iets moest ingehuldigd worden. Ook in Elverdinge, Dikkebus en Zillebeke wordt weer gemusiceerd. In Zillebeke missen ze hun vlag, maar die wordt al snel teruggebracht door een Engelse soldaat. 

Feniks 2020 - wederopbouw Westhoek - Eerste Wereldoorlog


Kom meer te weten over dit verhaal via de expo ‘herSTELLINGEN. Terugkeer van het socioculturele leven in Ieper’ in het Yper Museum.

Terug naar de Westhoek

Voor de eerste keer worden alle wederopbouwverhalen van de hele Westhoek gebundeld in een boek. Deze publicatie brengt naast een geschiedkundig relaas ook praktische info over thematische tentoonstellingen, publieksevenementen en wandelroutes. Het boek laat je de meest markante wederopbouwsites in de Westhoek ontdekken.

Door de coronacris kunnen openingsuren en dienstregelingen afwijken. Contacteer bij twijfel best de ondernemer zelf.
Ga je deze zomer wat vaker op stap in eigen land? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks leuke tips voor recreatieve uitstappen in West-Vlaanderen!

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF