Doen

Herdenkingspartners Westhoek

Herdenkingstoerisme in de Westhoek

De Eerste Wereldoorlog, ook wel de ‘Groote Oorlog’ genoemd, heeft de Westhoek als streek zeer sterk getekend. Verspreid over de hele regio treffen we vandaag nog honderden sites, monumenten en begraafplaatsen aan die voor verschillende nationaliteiten een grote historische betekenis hebben. Jaarlijks trekken dan ook honderdduizenden bezoekers uit de hele wereld naar Flanders Fields om er de overblijfselen van de ‘Groote Oorlog’ met eigen ogen te aanschouwen.


Netwerk 'Herdenkingspartners Westhoek'

Om jou goed te informeren over de Eerste Wereldoorlog en je een waardevol bezoek aan de regio te bieden, organiseerde Westtoer daarom een WOI-opleidingstraject voor toeristische ondernemers uit de Westhoek. Deze actoren vormen – samen met de musea en de Diensten voor Toerisme – immers vaak het eerste aanspreekpunt van toeristen in de streek.

Naast Diensten voor Toerisme, musea en een aantal battlefield guides, namen heel wat uitbaters van logies, restaurants en cafés deel aan het opleidingstraject. De deelnemers werden uitstekend voorbereid op de komende herdenkingsperiode. Tijdens de opleiding werd onder meer aandacht besteed aan de belangrijkste WOI-gebeurtenissen in de Westhoek. Ook het gevarieerde toeristische aanbod aan WOI-musea, -sites, -routes en –evenementen werd uitvoerig toegelicht. Bovendien kregen de deelnemers de kans om een aantal 'herdenkingsarrangementen' samen te stellen.

Zo’n 250 toeristische ondernemers namen uiteindelijk deel aan de opleiding. Voor hen kent de ‘Groote Oorlog’ in de Westhoek dus geen geheimen meer! Alle deelnemers zijn verenigd in het netwerk ‘Herdenkingspartners Westhoek’. Een herdenkingspartner kun je herkennen dankzij de exclusieve netwerklogo’s:

Herdenkingspartners Westhoek       

Het netwerk ‘Herdenkingspartners Westhoek’ staat garant voor correcte historische informatie en een kwalitatief onthaal met betrekking tot de Eerste Wereldoorlog. Alle partners engageren zich dan ook om te handelen binnen de filosofie van het principe voor ethisch en meerstemmig herdenkingstoerisme, ook wel toerisme+ genoemd. Westtoer formuleerde als uitganspunt hiervoor zeven basisprincipes: respect, gastheerschap, toegankelijkheid, meerstemmigheid, verdieping, internationalisering en de vredesboodschap.

Het netwerk ‘Herdenkingspartners Westhoek’ werd gerealiseerd binnen volgende projecten:
- Europees Interreg 2 Zeeën – project ‘Great War’
- Project 'Visitor management 100 jaar Groote Oorlog', Toerisme Vlaanderen