Privacy

Westtoer autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen doet al het mogelijke om juiste en volledige informatie op haar websites te verschaffen. Toch neemt Westtoer geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventuele inhoudelijke of technische fouten op deze websites. Westtoer is ook niet verantwoordelijk voor handelingen die door de bezoeker van de websites ondernomen worden op basis van de verstrekte informatie op de websites.

Op deze websites bevinden zich verwijzingen en links naar andere websites en bronnen. Deze zijn informatief voor de bezoeker van de websites. Westtoer autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Uw gegevens worden enkel gebruikt voor de nieuwsbrief en worden niet aan derden gegeven.

Westtoer autonoom provinciebedrijf met rechtspersoonlijkheid voor toerisme en recreatie van de provincie West-Vlaanderen respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wijziging hierop van 11 december 1998. Hierin staat onder andere dat u het recht heeft om uw persoonsgegevens kostenloos te laten wijzigen of te verwijderen. U kan ofwel zelf uw gegevens aanpassen/verwijderen via de link in de footer van onze nieuwsbrieven.

Westtoer behoudt zich het recht het privacy-beleid te wijzigen mits de abonnees hiervan op de hoogte te stellen op de website of via de nieuwsbrief.